Klart til kurs, seminar og infomøte – troppsgymnastikk

Vi ser fram til helgens møteaktiviteter på Thon Hotell Opera.

* Deltakerliste forbundsdommerkurset 13.-15.01.
* Invitasjon forbundsdommerkurset 13.-15.01.

* Deltakerliste trenerseminaret 14.-15.01.
* Invitasjon trenerseminaret 14.-15.01.

* Deltakerliste informasjonsmøte landslag 14.01.
* Invitasjon informasjonsmøte landslag 14.01.

Vi ses der!