Nytt reglement i troppsgymnastikk fra 5. januar 2017

Teknisk komité troppsgymnastikk har videreutviklet det nasjonale reglementet til bruk i konkurranser i Norge. Her kan du følge en intern link på vår internettside hvor du kan laste ned det nye reglementet i troppsgymnastikk gjeldende fra 5. januar 2017, og filen som viser endringene fra forrige utgave.

Ved eventuelle spørsmål: Kontakt leder av teknisk komité troppsgymnastikk Kjetil Folkvord som også er dommer- og reglementsansvarlig. E-post: folkis@hotmail.com