Vet du hvorfor vi har konkurranselisensen?

 

Mysoft har åpnet for å registrere konkurranselisens – utvidet forsikring for 2017

 

Konkurranselisens – utvidet forsikring for konkurranseutøvere

Visste du at alle som skal delta i en konkurranse som arrangeres i et av NGTFs offisielle konkurransereglement må løse lisens for å delta?

Med NGTFs offisielle konkurransereglement menes konkurranser både i regi av forbundet og av kretsen, innen de forskjellige konkurransegrenene våre (Turn kvinner, Turn menn, Rytmisk gymnastikk, Troppsgymnastikk og Gymnastikkhjul).

Konkurranselisensen ble på Forbundstinget i 2016 vedtatt og også gjelder for gymnaster 9-10 år, tidligere gjaldt den fra det året gymnasten fylte 11 år.

I konkurranselisensen ligger en utvidet forsikring (den kan du lese mer om her), som gjelder både på trening og i konkurranse gjennom hele kalenderåret.

Men visste du at i tillegg til å være en utvidet forsikring for konkurranseutøvere, så dekker også konkurranselisensordningen kostnader til dommerhonorar? Og er det mer igjen etter at utvidet forsikring og dommerhonorar er dekket, så er disse midlene øremerket til å dekke kostnader for konkurranseaktivitet innen grenene våre. Så i tillegg til at gymnasten har utvidet forsikring bidrar hver lisens til økt aktivitet og mulighet for å kunne avholde konkurranser.

Det viktigste for hver enkelt gymnast er nok den utvidete forsikringen, og som med all forsikring; den er god å ha når uhellet først er ute.

 

Alle som skal konkurrere må inn å registrere for konkurranselisens på nytt hvert kalenderår.

Det skjer ikke automatisk, ikke om du hadde lisens forrige sesong heller. I mange tilfeller er det klubbene som registrerer for lisens, men i de klubbene som aktivt bruker Mysoft som sitt medlemsregistreringssystem kan klubben, med god informasjon til sine medlemmer, be gymnast/foresatt om å gjøre dette selv.

Priser f.o.m. 2017:

9-12 år       200,-kr
13 år +       500,-kr
(det året man fyller)

Lisensen skal være i orden når man deltar i den første konkurransen i løpet av kalenderåret. For noen er ikke dette før i mai eller september, men husk på at forsikringen også gjelder på trening, gjennom hele året. Det er lurt å registrere så tidlig som mulig når du vet du skal i konkurranse i løpet av kalenderåret, for å nyte godt av forsikringen gjennom hele året.

 

Men hvem er det som har ansvaret for at konkurranselisensen er i orden?

Lisensen er personlig, og faktura sendes til gymnastens/foresattes mailadresse, den mailadressen som er registrert i medlemsregistreringssystemet vårt Mysoft. Gymnasten/foresatte er ansvarlig for at lisensen blir betalt.

Men klubben er ansvarlig for at de gymnastene som meldes på i konkurranse er informert og har ordnet/betalt lisensen.

Arrangør, krets eller NGTF kan når som helst ta stikkprøver på om deltagere har gyldig lisens (=betalt). Mangler gyldig lisens har gymnasten ingen rett til å delta i konkurranse. Sjekkes det i etterkant av konkurransen, kan gymnasten risikere å fratas resultater og strykes fra listene.

 

Er konkurranselisensen forbeholdt kun konkurranseutøvere over 9 år?

Neida, er det yngre gymnaster som ønsker å utløse lisens, så er det fritt opp til den enkelte å gjøre dette dersom man ønsker en utvidet forsikring. Det samme gjelder deltagere i Salto konkurranser eller på stevne/oppvisning.

 

Mysoft har åpnet for registrering av konkurranselisens i 2017, og trenger klubben hjelp til å opprette lisens, så ligger det brukermanualer her, og er det fortsatt noe uklart, så ta kontakt på Mysoft@gymogturn.no