NKGV: Søk stipend og jubileumsfond

Stipend fra Norges Kvinnelige Gymnastikk Veteraner
Norges Kvinnelige Gymnastikkveteraner (NKGV) vedtok i styremøte 10. februar 1984 å bevilge årlige stipend til våre kvinnelige senior konkurransegymnaster i Turn og RG, som støtte til samlinger og lignende.

Stipendet fordeles av styret i NKGV. Hvert stipend er på minimum kr. 1500,-.

Søknaden skrives og begrunnes av gymnasten. Søknaden attesteres av søkerens forening. Oversikt over tidligere resultater vedlegges søknaden. Rapport om hva tildelte stipend er brukt til sendes styret i NKGV innen utgangen av 2017.

Søknaden sammen med opplysning om bankkontonummer sendes NKGV v/Målfrid Tornes, Killingveien 26, 5517 Haugesund innen 31.januar 2017

 

 Norges Kvinnelige Gymnastikk Veteraners Jubileumsfond
Norges Kvinnelige Gymnastikkveteraner (NKGV)vedtok i styremøte 16. september 1988 å avsette kr. 10 000,- til et jubileumsfond i forbindelse med NGTFs 100 års jubileum 1990. I tillegg er det senere blitt bevilget til sammen kr. 50 000,-, slik at fondet nå er på kr. 60 000,-.

Fondets avkastning gis til kvinnelige gymnaster eller personer/tiltak som aktivt arbeider for å bedre/fremme forholdene til kvinnelige konkurransegymnaster innen turn og RG. Bidrag kan mottas og legges til de forskjellige midlene. Tildelingen skjer etter godkjenning av styret i NKGV.

Søknad med opplysning om bankkontonr sendes til Norges Gymnastikk- og Turnforbund Ullevål Stadion, 0840 Oslo, innen 31.januar 2017