Den nye basishallen på Rena er full av utstyr!

Spillemidler til utstyr 2016 – søknadsfrist 23. nov.

Informasjon om ordningen ble sendt til alle lag 27.10.2016 fra Norges Idrettsforbund. Vi minner om fristen for å søke om spillemidler til utstyr som er  onsdag 23. november 2016.

Utstyret må være kjøpt etter 01.01.2016. Det er også mulig å søke på ordningen dersom man ennå ikke har kjøpt inn utstyr i 2016, men skal gjøre det nå i november/desember og man får faktura og betaler utstyret innen 31.12.2016.

 

Utstyr som det kan søkes på er:

– Skumapparater

– Airtrack/luftbane

– Konkurranseapparater

Brukerveiledning finner dere på følgende link:

https://itinfo.nif.no/Spillemidler_til_utstyr