Gym for Life Challenge – differensierte priser for norske tropper

Organisasjonskomiteen har gått igjennom prisene for deltagelse på World Gym for Life Challenge 2017 og har laget en mer differensiert prisstruktur. Vi anbefaler fortsatt at man benytter seg av hele pakken, men presenterer her priser som ivaretar alle kombinasjoner fra full pakke til bare deltagerkort. Så langt har nesten 2200 deltagere meldt seg på. De representerer 19 land i tillegg til Norge, og kommer fra Europa, Asia og Afrika. Vi har også mye kontakt med USA / Canada, og det er positive meldinger om  flere fra Asia.

Invitasjon med differensierte priser finner du her.

Påmeldingsfristen var opprinnelig satt til 30.10.16, og vi vil fakturere ut deltagerkort og gebyr fortløpende etter denne datoen.  De som melder seg etter 30.10.16, men før 20.12.16 vil bli fakturert for deltagerkort og gebyr umiddelbart ved registrert påmelding. Lag som melder seg etter fristen må være raske med å følge opp med ytterligere informasjon innen 20.12.16.

I den oppdaterte invitasjonen er nå prisene for busstransport kommet med. Tur-retur Gardermoen – Oslofjord koster kr. 700,- pr. person, mens tur-retur Torp/Stokke – Oslofjord koster kr. 200,- pr. person.

Link til elektronisk påmelding 1. påmeldingsrunde finner du her.