Invitasjon til Sikringskurs1 Trampett og Hjelpetrenerkurs i Østfold

Østfold Gymnastikk- og Turnkrets inviterer til både Hjelpetrenerkurs og Sikringskurs 1 Trampett i november:

 

Hjelpetrenerkurset arrangeres søndag 20. november 2016, i samarbeid med Fredrikshalds Turnforening. Les mer om hjelpetrenerkurset her!

Sikringskurs 1 Trampett arrangeres lørdag 26. – søndag 27. november 2016, i samarbeid med Nedre Glomma Turnforening. Les mer om sikringskurs 1 trampett her!

 

Påmeldingsfrist for begge kurs er 28. oktober!
NB!! Alle deltakere må ha profil i Min idrett for å kunne melde seg på. Se veiledning i invitasjonene.

Ved spørsmål, ta kontakt med kretskonsulent!