Tekniske komiteer NGTF

Forbundsstyret skal oppnevne nye komiteer med oppstart allerede 1. oktober. I den sammenheng er det mulig for lag og kretser å komme med forslag til personer som kan delta i arbeidet innen de ulike aktivitetene. Se vedlagte brev for framgangsmåte.