Landslagssjef troppsgymnastikk

NGTF vedtok på forbundstinget i 2016 at det skal etableres landslag innen troppsgymnastikk. I den sammenheng skal det også ansettes landslagssjef. I de planer som lå til grunn for vedtaket forventes full oppstart fra 01.01.2017. Målsettingen er å videreutvikle troppsgymnastikk i Norge slik at gymnastene og troppene når et nivå som danner grunnlag for å ta medaljer i EM.

NGTF ønsker å starte prosessen fram mot full oppstart ved å ansette en person i 30 % stilling fra og med 01.10.16, og med utvidelse til 100% stilling fra 01.01.2017.

Utlysningsteksten finner du her.