Tone Døvre

Det var med stor sorg vi mottok budskapet om at Tone Døvre gikk bort mandag 30.05. Våre tanker går til familien som har mistet sin kjære.

Turn-Norge og Rogaland Gymnastikk- og Turnkrets har mistet en fantastisk person som har gjort mye for turnen. Hun bidrog med sitt engasjement i ulike konkurranser, på samlinger, som kurslærer, på Barnas Turnfestival og administrativt på krets- og forbundsnivå. Vi kommer til å savne Tone og hennes engasjement.

Stavanger Aftenblad kan man lese litt mer om hvilken rolle hun har spilt for turnsporten.

Vi lyser fred over Tone Døvre sitt minne.