Justert utlysning av konkurranser med en form for status 2017 – troppsgymnastikk

Her kan du laste ned justert utlysning av konkurranser med status troppsgymnastikk 2017 i Word-format

Justert søknadsfrist: Innen utgangen av onsdag 22. juni 2016.
NB! Eventuelle søknader som kommer inn etter fristen vil ikke bli behandlet.