Det nye styret i Møre og Romsdal GTK. Bjørnar Flem (nr. 2 f.v) ble valgt som leder, mens Kristin Wangensteen (nr. 2 f.h) ble valgt til nestleder. Inger Johanne Saunes (t.h) ble valgt som styremedlem, og Linn Urke (t.v.) som varamedlem.

Ny giv i Møre og Romsdal GTK!

Det ekstraordinære kretstinget lørdag 21.05.16 valgte nytt fulltallig styre for Møre og Romsdal GTK. Det nye styret tok over møtet like etter at valget var klart, og de frammøtte representantene startet umiddelbart drøftingene om aktiviteten framover.

Det nye styret vil allerede før sommeren være i kontakt med lagene i kretsen for å begynne bli kjent med lagene, og for å få et best mulig grunnlag for sitt arbeid videre.