Mysoft synkroniseres mot Idrettens database

Medlemsdatabasen i Mysoft vil nå i nær framtid bli synkronisert mot idrettens database. Da vil det bli sendt ut e-poster fra Min Idrett til de brukerne som ikke tidligere er registrert i idrettens database. I denne e-posten blir man oppfordret til å gå inn og verifisere at det er riktige personinformasjoner som er registrert.

Synkroniseringen mellom Mysoft og Min Idrett er et nødvendig skritt for å gjøre systemet gyldig som elektronisk medlemsregister innenfor norsk idrett. Vi har ikke kontroll på når disse rutinene kjøres. Vi antar at om at de kan avstedkomme noen e-poster til dere som er kontaktpersoner i lagene våre, men det er det enkelte medlem som skal motta e-posten om denne bekreftelsen.

Alle informasjoner og systemer som dere har i Mysoft fungerer som før, og denne synkroniseringen berører ikke partier o.l. Det er kun og organisasjon og grunnleggende persondata som synkroniseres.