Kretstinget arrangeres på Løten 5. og 6. mars

Kretsting Hedmark 2016

Kretstinget arrangeres med Løten Turn som teknisk arrangør 5. og 6. mars. Sted for tinget er Rosenlund Park.

Tingdokumentene finner du her:

Tingpapirer 2016

Revisjonsberetning

Årsrapporter 2015

Vedlegg til tingpapirene

Forslag til langtidsplan

Innkalling og annen informasjon finner du under terminlisten.