Fornøyde deltakere i Hasvik

Et GymX  idekurs ble holdt i Finnmark lørdag 20. februar med Rigmor Christensen som kurslærer.

Rigmor kjørte følgende timer: latino dance, aerobic med blokkbygging, lavterskel time, basic step, aerobic, rolig styrke & balance, tøy og avspenning.

Finnmark 2 redigert