Hedmark Gymnastikk- og Turnkrets og Oppland Gymnastikk- og Turnkrets informerer om arrangementer og annet som skjer i kretsene.

Infoskriv fra HGTK og OGTK

Kretsene Hedmark og Oppland er klare for ny sesong. I infoskrivet finner dere informasjon om kurs og andre ting som skjer i kretsene i nærmeste fremtid.

Her finner du infoskrivet