Informasjon nr. 2 Golden Age Festival

1900 deltakere fra Europa er påmeldt til Golden Age Festival, av disse er 425 norske.
Ny informasjon, basert på bulletinen fra arrangøren, er nå sendt ut til alle kontaktpersoner.

Det ligger her:

Informasjon 2 Golden Age festival 2016

Påmeldingsskjemaet som skal fylles ut av kontaktpersoner for seniortroppene og NKGV og sendes inn innen 1. februar ligger her:

Påmeldingskjema jan 2016