Gym for Life Norge arrangeres 10.-12.2016 på Oslofjord Convention Center Stokke, Vestfold.

Gym for Life Challenge Norge 2016

1.påmeldingsfrist til Gym for Life Norge 2016 var 31. oktober 2015. Endelig påmeldingsfrist er 31. januar 2016, men NGTF ønsker å få inn alle påmeldinger i god tid i forveien.

Det er pr. nå 15 påmeldte tropper til arrangementet, men NGTF ønsker å få med så mange oppvisningstropper som mulig, både med og uten apparater! Det er vanligvis uttak i kretsene i forkant av det nasjonale arrangementet, men i 2016 vil det ikke være noen begrensninger for hvor mange som kan være med. Dette er fordi GfL-2016 skal være en god oppkjøring til og et test-event for det internasjonale arrangementet World Gym for Life Challenge i 2017.

I 2017 er det nemlig heller ingen begrensninger på hvor mange norske tropper som kan delta. Vi ønsker selvsagt så stor norsk deltakelse som mulig i WGfL-2017!

Meld dere på nå!

Påmelding og/eller spørsmål, ta kontakt med: minna.borstad@gymogturn.no

Invitasjon til Gym for Life Norge 2016 finner du her

Reglement kan du lese her