Teknisk komite troppsgymnastikk arrangerer dommer- og trenerseminar 16.-17. januar på Thon Hotel Opera i Oslo.

Invitasjon til dommer- og trenerseminar i troppsgymnastikk

Målgruppe: Kretsdommere, forbundsdommere, internasjonale dommere og trenere på alle nivåer.

Her kan du laste ned invitasjonen til dommer og trenerseminaret i troppsgymnastikk 2016 i word-format

Påmeldingsfrist: Innen utgangen av tirsdag 5. januar.