Invitasjon til Trener/Dommerseminar

Helgen 31.oktober til 1.november inviterer TKRG til sitt årlige Trener/Dommerseminar i Rytmisk Gymnastikk.

Seminaret holdes lørdagen på Ullevål stadion med teori og oppdateringer på reglement. Soroush Jozani vil også holde et inspirasjonsforedrag om ‘Glede og motivasjon ved trening – hva er treningsglede og hvordan skaper vi den.’

På søndagen forflytter vi oss til Njårdhallen hvor Hanna Kristine Bogetveit Weinholdt vil gå igjennom de nye obligatoriske frittståendeprogrammene for rekrutter.

Invitasjon TrenerDommerseminar RG 2015