Spillemidler til utstyr 2015

Søkeportalen til «Spillemidler til utstyr» er åpnet, og vil være åpen fram til 4. november. Det er i år tilsammen 26,7 millioner kroner til fordeling til lag innen norsk idrett.

Retningslinjene er som følger:

 1. Lag og foreninger, inkludert særforbund, tilknyttet NIF kan søke om tilskudd. Klubben må være eier av utstyret. I fleridrettslag søker hver gruppe til sitt respektive særforbund. Idrettskoler søker via idrettskrets. Utstyret kan brukes i kommunale idrettsanlegg. Utstyret må være kjøpt etter 1. januar 2015.
 2. Tilskudd kan gis til konkurranse-, trenings- og sikkerhetsutstyr.
 3. Tilskudd gis ikke til driftsutstyr og personlig utstyr.
 4. Tilskuddssatsen settes til maksimalt en tredel av utstyrskostnaden.
 5. Minimum søknadsbeløp er 3 333 kroner (Utstyrskostnad 10 000 kroner).
 6. Maksimalt tilskudd til et utstyrselement er 300 000 kroner.
 7. Tilskuddet beregnes basert på faktiske kostnader.
 8. Utstyr til aktiviteter for barn og unge (6-12 år) og ungdom (13-19 år) prioriteres.
 9. Tilskudd gis i utgangspunktet ikke til brukt utstyr. Unntak kan gjøres for utstyr som:
  1. Har lang levetid
  2. Er svært dyrt i innkjøp som nytt

Brukt utstyr må koste minimum 150 000 kroner for å være tilskuddsberettiget.

 1. Eventuelle montasjekostnader dekkes ikke.
 2. Ved kjøp av utstyr fra utlandet dekkes ikke frakt og toll. Unntak gjøres for utstyr som ikke er til salgs i Norge.

 

Søknadsfristen er 4. november 2015.

Det er utviklet et nytt datasystem som er en del av Sportsadmin som skal tas i bruk i år. Det er utarbeidet en brukerveiledning som finnes på følgende link:

https://itinfo.nif.no/Spillemidler_til_utstyr#For_klubb

Utstyrstypene som godkjennes innen Norges Gymnastikk- og turnforbund er de samme som før. Det må være innenfor kategoriene -Skumutstyr – Airtrack/luftbane – Konkurranseapparater. Dette dekker det aller meste av det utstyret som trengs innen de ulike aktivitetene våre.

Informasjon fra Idrettsforbundet til alle lag om utstyrsordningen 2015.pdfInformasjon om spillemidler til utstyr sendt fra Idrettsforbundet til alle lag