Golden Age Festival 2016

Golden Age – festivalen for alle gymnastikkutøvere som er 50 år og eldre arrangeres i Slovenia 1.-8. oktober 2016

Festivalen er åpen for alle klubber/grupper/tropper som har utøvere over 50 år. Fra Norge har deltakelsen i denne festivalen økt fra gang til gang. Festivalen er åpen for tropper som har minst 6 deltakere.

Programmet som skal vises bør ikke være lenger enn 5 min. med inn- og utmarsj. I og med at fellestopp senior økte til 90 deltakere i 2014, blir det laget to program, en tropp for deltakere fra Østlandet og en tropp med deltakere fra Vestlandet.
Klubber som har trener som lager eget program og har mange nok deltakere, er velkommen til å melde seg på som egen særtropp. I tillegg regner vi med at Norges Kvinnelige Gymnastikkveteraner NKGV og Norges Turnveteraner NT ønsker å delta.

Påmeldingsfristen er 15. november 2015. Da må vi vite navn på tropp eller navn på forening for de som skal delta på fellestropp, og antall deltakere.

Invitasjon og informasjon GOLDEN AGE FESTIVAL 2016 sept 2015

Påmelding Golden Age 2016