Utstyr og anlegg

Egnede anlegg og egnet utstyr er viktig for gleden ved aktivitet!

Vårt langsiktige overordnede målet er at alle lag skal ha tilgang til hall og utstyr som er tilrettelagt til de aktivitetene som laget organiserer eller ønsker å legge til rette for. Her er en presentasjon av sentrale temaer innen anlegg og utstyr

Bygge ny hall?

Interesse for bygging av idrettens basishall er større enn noen gang. Her er noen nyttige verktøy for å få mer kunnskap om prosessen.

Hva er basishall?
Idrettens basishall er av kulturdepartementet definert som en treningshall for turn med permanent oppmontert utstyr.Stadig flere basishaller bygges og har et stort utvalg av matter og skumapparater, samt nedfelt trampoline og grop fylt med fast
eller løs skumgummi. Dette gjør at hallene blir et meget bra treningssted for turn og basistrening for mange idretter.

Her får du råd og tips om prosessen.

Spillemidler til utstyr

Hvert år tildeles spillemidler til utstyr. Søkeportalen til «Spillemidler til utstyr» for 2015 er åpnet, og vil være åpen fram til 4. november. Det er i år tilsammen 26,7 millioner kroner til fordeling til lag innen norsk idrett.

Retningslinjene er som følger:

1. Lag og foreninger, inkludert særforbund, tilknyttet NIF kan søke om tilskudd. Klubben må være eier av utstyret. I fleridrettslag søker hver gruppe til sitt respektive særforbund. Idrettskoler søker via idrettskrets. Utstyret kan brukes i kommunale idrettsanlegg. Utstyret må være kjøpt etter 1. januar 2015.
2. Tilskudd kan gis til konkurranse-, trenings- og sikkerhetsutstyr.
3. Tilskudd gis ikke til driftsutstyr og personlig utstyr.
4. Tilskuddssatsen settes til maksimalt en tredel av utstyrskostnaden.
5. Minimum søknadsbeløp er 3 333 kroner (Utstyrskostnad 10 000 kroner).
6. Maksimalt tilskudd til et utstyrselement er 300 000 kroner.
7. Tilskuddet beregnes basert på faktiske kostnader.
8. Utstyr til aktiviteter for barn og unge (6-12 år) og ungdom (13-19 år) prioriteres.
9. Tilskudd gis i utgangspunktet ikke til brukt utstyr. Unntak kan gjøres for utstyr som:
a. Har lang levetid
b. Er svært dyrt i innkjøp som nytt

Brukt utstyr må koste minimum 150 000 kroner for å være tilskuddsberettiget.
10. Eventuelle montasjekostnader dekkes ikke.
11. Ved kjøp av utstyr fra utlandet dekkes ikke frakt og toll. Unntak gjøres for utstyr som ikke er til salgs i Norge.

Visste du forreste at…

forløperen til basishallen har en tidslinjetilbake til 1962? Se Åge Storhaug i 1962 i trening på låven!