Dette er NGTF

Norges Gymnastikk- og Turnforbund har mange spennende tilbud uansett alder eller ferdighet. Trykk på den aktiviteten DU vil vite mer om!

Grunnlaget legges i gym og turn

Med dette mener vi både grunnlaget for å bli god i en turnaktivitet eller i en annen idrett, og grunnlaget for livslang glede ved fysisk aktivitet. Vi er det 5. største særforbundet i Norge med over 100 000 medlemmer og 420 lag.

NGTF bygger sine aktiviteter på Norges Idrettsforbund og Olympisk og Paralympiske komités (NIF) verdier: Glede, helse, fellesskap, ærlighet, frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd.

Den største delen av forbundets medlemmer er barn og ungdom som er med på gymnastikk- og turnpartier i sine lokale foreninger. Men vi er også et forbund med aktivitet utenlands, det gjelder både som deltagere på mange konkurranser i de ulike grenene, og på store internasjonale turnstevner.

NGTF satser på å gi unge ambisiøse utøvere mulighet til å ta opp konkurransen med verdenstoppene, men har breddeidretten med et bredt spekter av aktiviteter både for barn, ungdom, voksne og eldre, som sitt fremste varemerke. Våre konkurransegrener er turn kvinner, turn menn, rytmisk gymnastikk, troppsgymnastikk og gymnastikkhjul. Mer om våre aktiviteter finner du på på Aktiviteter.

For oss er det viktig at vår idrett gjenspeiler disse verdiene:

  • Spennende
  • Inkluderende
  • Visjonær
  • Troverdig