Turn i skolen

Norges Gymnastikk og Turnforbund ønsker å bidra til at barn i grunnskolen utvikler god motorikk og får positive mestringsopplevelser i gymtimene. Derfor ønsker vi å gi lærerne i grunnskolen gode hjelpemidler til bruk i gymtimen.

NGTF har laget instruktørheftene Idrettens grunnstige 1 og 2 for trenere og lærere. Innholdet i Idrettens grunnstige er svært allsidig, og heftet er et godt hjelpemiddel for å oppfylle kravene i læreplanen for kroppsøving.

Les mer om heftene her:
Idrettens grunnstige 1
Idrettens grunnstige 2

Grunnlaget legges i gym og turn!

I læreplanen for grunnskolen står det blant annet som mål for kroppsøving 7. trinn at elevene skal kunne: «utføre varierte aktivitetar som byggjer opp kroppen på ulike måtar» og «utføre basisferdigheiter i individuelle idrettsaktivitetar, med og utan bruk av apparat og småreiskapar».

NGTF har laget er forslag til detaljerte kompetansemål med konkrete øvelser/ferdigheter som bygger opp under målene i læreplanen. Summen av de foreslåtte øvelsene vil gi elevene god balanse, styrke og bevegelighet, dvs god motorikk.

Vi har også laget forslag til periodeplaner og tips til innhold i timene i sammenheng med forslaget til kompetansemål.

Opplevelse av mestring gir motivasjon. Vi har derfor laget elevhefter i pdf som enkelt kan skrives ut tosidig.

I tillegg kan man skrive ut tegninger av alle øvelsene i kompetansemålene på etiketter som kan klistres inn i heftene.

Alle øvelsene er hentet fra Idrettens grunnstige.