Reglement / bestemmelser

Her finner du reglementer og bestemmelser for alle konkurransegrener.

Vanskeskjemaprogram

Teknisk komite troppsgymnastikk har i samarbeid med Henning Ottersen og Erlend Steinsvik utviklet et vanskeskjemaprogram til bruk i konkurranser i Norge. Det er utelukkende tilpasset det norske reglementet og bør kun brukes til det. Programmet er gratis å laste ned og bruke for alle som ønsker det.

Her kan du laste ned en orientering og linker ifm. vanskeskjemaprogrammet i word-format

Her kan du laste ned vanskeskjemaer på den «tidligere måten» i pdf-format:
Vanskeskjema frittstående
Vanskeskjema tumbling
Vanskeskjema trampett

Dommerlapper

Kan hentes ned fra Arrangør-siden