Norges Kvinnelige Gymnastikk Veteraner

NKGV er en organisasjon for kvinnelige medlemmer i foreninger og lag i Norges Gymnastikk- og Turnforbund(NGTF) som tidligere har vært aktive innenfor konkurranse-/og eller oppvisningsaktiviteter.

NKGV: Søk stipend og jubileumsfond
Søknadfrist er 31.januar 2017. Les mer her:
http://www.gymogturn.no/nkgv-sok-stipend-jubileumsfond/

_______________________________________________________________________

Første store stevne for alle aktive deltakere i NKGV er Landsturnstevnet i Haugesund 23.-27. juni 2017.
NKGV søker instruktør til stevner i 2017:

Annonse instruktør NKGV

NKGVs vedtekter finner du her: VEDTEKTER NKGV 17.10.2015

For lagenes kontaktpersoner:  Kontaktinnstruks-2016

NKGV-1954-1966 skrevet av Reidun H. Lundsrud

Oversikt over styrene gjennom tidene; NKGV-styre-fra-1954

Medlemskap i NKGV

Kvinner som er medlem i en klubb eller gruppe som er medlem i NGTF, kan i det året de fyller 40 år, søke om medlemskap i NKGV. Les mer i vedtektene.

Innmeldingsskjema ligger her: innm-blankett-nye-medlemmer

Kontaktinformasjon

Solbjørg Rygh
Leder
Mobil tlf.: 480 67 882
E-post: solbjorg.rygh@gmail.com